แผ่นฉนวน (ใยหิน) ISOwall-CKDS

รหัส
:
RW-01
ชื่อสินค้า
:
แผ่นฉนวน (ใยหิน) ISOwall-CKDS
หมวดหมู่
:
แผ่นฉนวนใยหิน Rockwool
รายละเอียด :

ISOwall-CKDS
แผ่นฉนวน (ใยหิน) – Rockwool

ฉนวนร็อควูล (Rockwool ) คือผลิตภัณฑ์ฉนวนที่ผลิตจากหินปูนและหินบาซอลท์ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นแร่หินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาทำเป็นฉนวนโดยจะนำแร่หินมาผ่านกระบวนการผลิตจนมีลักษณะเหมือนเส้นใยขนสัตว์ ก่อนจะนำมาทำการอบ และขึ้นรูปเป็นแผ่นพร้อมสำหรับการใช้งาน

คุณสมบัติความเป็นฉนวน

· กันความร้อน : ด้วยปริมาณเส้นใยที่พอเหมาะ ทำให้ร็อควูลสามารถหน่วงความร้อนไว้ในตัวเองโดยไม่ปล่อยผ่านไปอีกด้านหนึ่งได้ ร็อควูลจึงมักใช้กับงานปูหลังคาเหล็ก ซึ่งอุณหภูมิบนหลังคาในเวลากลางวันที่แดดร้อนจัด ทำให้อุณหภูมิเหล็กสูงถึง 80 องศาเซลเซียส หากไม่ได้ใช้ฉนวนร็อควูลนี้จะทำให้ภายด้านล่างหลังคามีอุณหภูมิสูงตามถึง 50 องศาเซลเซียส แต่เมื่อติดตั้งฉนวนร็อควูลเข้าไปแล้ว ปรากฏว่าอุณหภูมิใต้หลังคาลดเหลือเพียง 35 องศาเซลเซียส ถือว่าอุณหภูมิลดลงได้ถึง 55%

· กันไฟ : ด้วยเส้นใยที่ถักทอให้มีช่องอากาศมากพอ ทำให้ร็อควูลมีคุณสมบัตืหักลดเสียงในช่วงความถี่ต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึงสามารถลดเสียงได้ถึง 27%

· กันไฟ : ด้วยเส้นใยที่ผลิตจากหินภูเขาไฟในอุณหภูมิ 1,350 องศาเซลเซียส และผ่านการทดสอบการยุบตัวเมื่อได้รับความร้อนที่ 1,150 องศาเซลเสียส ร็อควูลจึงได้รับความนิยมนำมาสร้างผนังทนไฟ

Back To Top