แผ่นฉนวน (PIR) ISOwall-CKDS

รหัส
:
PIR-01
ชื่อสินค้า
:
แผ่นฉนวน (PIR) ISOwall-CKDS
หมวดหมู่
:
รายละเอียด :

แผ่นฉนวน (PIR) ISOwall-CKDS
แผ่นฉนวน (PIR)- Polyisocyanurate (โพลีไอโซไซยานูเรท)

 

ฉนวนโพลีไอโซไซยานูเรท หรือ PIR คือ

 

- ปฏิกิริยาการเกิดพีไออาร์ เกิดที่อุณหภูมิสูงกว่าปฏิกิริยาของพียู (PU) จึงมีโครงสร้างโมเลกุลที่แข็งแรง ทำให้พีไออาร์มีความแข็งแรงกว่าโพลียูรีเท น (จากรายงานพบว่าต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 200oC จึงจะสามารถทำลายพันธะเคมีของพีไออาร์ได้ ในขณะที่พียูอาร์ใช้เพียง 100-110 oC)

 

- พีไออาร์ (PIR) เหมาะใช้กับที่พักอาศัย เพราะมีค่าการเกิดควันน้อยกว่าโพลียูรีเทนโฟม (PU) โดยพีไออาร์มีค่ากันลามไฟต่ำกว่า 25 แต่ให้ค่าการเกิดควันต่ำกว่า 50 ในขณะที่โพลียูรีเทนโฟมมีค่ากันลามไฟต่ำกว่า 25 และค่าการเกิดควันถึง 150-350

 

- โพลียูรีเทนโฟม (PU) มีความยืดหยุ่นและเป็นผงน้อยกว่าแผ่นพีไออาร์ (PIR) ค่าการทนแรงกดต่อความหนาแน่นใกล้เคียงกัน เช่น แผ่นโพลียูรีเทนหรือแผ่นโพลีไอโซ 2 ปอนด์ จะมีค่าการทนแรงกดต่อความหนาแน่นประมาณ 20 psi และมีค่าความเป็นฉนวนใกล้เคียงกันที่ 6.0 ต่อนิ้วโดยเฉลี่ย

Back To Top