โรงงานผลิตอาหารและยา

งานติดตั้งห้อง Clean room

งานติดตั้งห้อง Clean room ไลน์ผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ อาหารและยา รวมทั้งโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ เวชภัณฑ์ ต่างๆ

 

04 มิ.ย. 2563
Back To Top