แผ่นฉนวน (PS) –  Polystyrene Foam (โพลีสไตรีนโฟม)

โดยทั่วไปจะถูกเรียกโดยย่อว่าPS. FOAM, โฟมขาว หรือเรียกตามกระบวนการผลิตว่า  EPS Foam  ซึ่งย่อมาจากคำว่า  Expandable Polystyrene   ฉนวนพีเอส  มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน 0.032 W/m.K จึงสามารถกันได้ทั้งความร้อนและความเย็น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหมวดก่อสร้างได้มากมาย