แผ่นฉนวน (PU) – Polystyrene Foam (โพลียูรีเทน โฟม)

โดยทั่วไปจะถูกเรียกโดยย่อว่าPU. FOAM, โฟมเหลือง ,  ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม เป็นฉนวนซึ่งเหมาะกับห้องเย็น มากที่สุดเนื่องจากมีค่าความเป็นฉนวนดีกว่าฉนวนประเภทอื่น กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) ต่ำเพียง 0.019 kcal./m.h°C  หรือ 0.15 Btu.In./sq.ft.h°F เท่านั้น ข้อดีนี้มีผลให้แผ่นห้องเย็นสามารถทำได้บางกว่า  ความจุภายในห้องเย็นจึงมากกว่าห้องเย็นระบบอื่นที่มีขนาดวัดภายนอกที่เท่ากัน  นอกจากนี้ฉนวนโพลียูรีเทนยังมีคุณสมบัติไม่อมน้ำ ฉนวนจึงไม่เสื่อม  อนึ่ง แผ่นห้องเย็นที่ผลิตจะมีความหนาแน่นของฉนวนอย่างน้อย 40 กก./ลบ.เมตร หรือ 2.5 ปอนด์/ลบ.ฟุต  ซึ่งมีความหนาแน่นกว่าฉนวนโพลีสไตรีนโฟม จึงเป็นที่แน่นอนว่า ห้องเย็นของเราจะมีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าห้องเย็นระบบอื่น